СЕ ПРОТИВ БОЛКА

ТЕРМАЛЕН МАСАЖЕН КРЕВЕТ

Времетраење 20 мин.

Масажа со природни камења од жад и инфрацрвена топлина која овозможува киропрактично влијание на ’рбетниот столб и пршлените. Наменета е да го растерети телото од акумулираниот стрес кој предизвикува напнатост во мускулите, отоци во телото и болки во ’рбетот, ја подобрува циркулацијата на крвта и лимфата, го подобрува расположението и ја одржува виталноста на организмот.


МАГНЕТНА ТЕРАПИЈА

Времетраење 20 мин.

Велнес терапија која позитивно наелектризираните јони кои се создаваат како реакција на болка во телото, ги претвора во негативни јони со што болката е неутрализирана на безболен начин. Овозможува:
» подобрување на кондицијата и виталноста;
» го стопира дегенеративниот процес на воспалувања и
заболувања;
» го отстранува затегнувањето на мускулниот спазам и вкочанувањето;
» ја подобрува биомеханиката на ’рбетниот столб;
» поттикнува брзо закрепнување.


SHOCK WAVE ТЕРАПИЈА

Времетраење според третманот

Претставува неинвазивна терапија со акустичен бран кој носи енергија до фиброзните или мускулните ткива разложувајќи ги калцификатите, намалувајќи ја мускулната болка, подобрувајќи го метаболизмот и микроциркулацијата. Примена при:
» ограничени движења во рамото, зглобовите на рацете, колкови, колена (калцификација, тендонитис, периартритис,
шилци во петата, тениски лакт);
» Проблеми во ’рбетен столб;
» Спортски префорсирања;
» Истегнување на мускули, исчашување на зглобови.